AIAG là gì? Nghĩa của từ aiag

AIAG là gì?

AIAG“Automotive Industry Action Group” trong tiếng Anh.

AIAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AIAG“Automotive Industry Action Group”.

Automotive Industry Action Group: Nhóm Hành động Công nghiệp Ô tô.
Một tổ chức được thành lập năm 1982 không vì mục đích lợi nhuận, được tạo ra để phát triển và cải thiện nghành công nghiệp ô tô.

Một số kiểu AIAG viết tắt khác:

Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft.
Tên một công ty Thụy Sĩ.

Giải thích ý nghĩa của AIAG

AIAG có nghĩa “Automotive Industry Action Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Hành động Công nghiệp Ô tô”.