AJC là gì? Nghĩa của từ ajc

AJC là gì?

AJC“Apical Junctional Complex” trong tiếng Anh.

AJC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AJC“Apical Junctional Complex”.

Apical Junctional Complex: Phức hợp chức năng Apical.

Một số kiểu AJC viết tắt khác:

American Jewish Committee: Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ.

Australian Jockey Club: Câu lạc bộ Đua ngựa Úc.

American Jewish Congress: Đại hội Do Thái Hoa Kỳ.

Angus Jamieson Consulting: Angus Jamieson tư vấn.

Atlanta Journal-Constitution: Tạp chí Atlanta-Hiến pháp.

Anderson Junior College: Cao đẳng Anderson Junior.

Antwerp Jazz Club: Câu lạc bộ nhạc Jazz Antwerp.

Anuak Justice Council: Hội đồng Tư pháp Anuak.

Apostelamt Jesu Christi.

Arbeiders Jeugd Centrale.

Arbeiders Jeugd Organisatie.

Australasian Journal of Combinatorics: Tạp chí Tổ hợp Australasian.

American Jewish Community: Cộng đồng Do Thái Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của AJC

AJC có nghĩa “Apical Junctional Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Phức hợp chức năng Apical”.