AJI là gì? Nghĩa của từ aji

AJI là gì?

AJI“American Jet Industries” trong tiếng Anh.

AJI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AJI“American Jet Industries”.

American Jet Industries: Các ngành công nghiệp máy bay phản lực của Mỹ.

Một số kiểu AJI viết tắt khác:

American Jujitsu Institute: Viện Jujitsu Hoa Kỳ.

Aboriginal Justice Inquiry: Điều tra Công lý của Thổ dân.

American Journal of Insanity: Tạp chí Insanity Hoa Kỳ.

Access to Justice Initiatives: Tiếp cận các Sáng kiến ​​Tư pháp.

Giải thích ý nghĩa của AJI

AJI có nghĩa “American Jet Industries”, dịch sang tiếng Việt là “Các ngành công nghiệp máy bay phản lực của Mỹ”.