ALR là gì? Nghĩa của từ alr

ALR là gì?

ALR“Automatic Landmark Recognition” trong tiếng Anh.

ALR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ALR“Automatic Landmark Recognition”.

Automatic Landmark Recognition: Nhận dạng mốc tự động.

Một số kiểu ALR viết tắt khác:

Autosub Long Range: Autosub Phạm vi dài.

Art Loss Register: Đăng ký tổn thất nghệ thuật.

Advanced Logic Research: Nghiên cứu logic nâng cao.

Agricultural Land Reserve: Dự trữ đất nông nghiệp.

Additive Log Ratio: Tỷ lệ nhật ký phụ gia.

American Laundromat Records: Hồ sơ giặt là của Mỹ.

Automatic Launch and Recovery: Khởi chạy và phục hồi tự động.

Administrative License Revocation: Thu hồi Giấy phép Hành chính.

Automated Lip Reading: Đọc môi tự động.

Airlift reactor: Lò phản ứng không vận.

Alliance for Lupus Research: Liên minh nghiên cứu bệnh Lupus.

Areas with Limited Restrictions: Các khu vực có hạn chế.

ASTER Laser Rangefinder: Máy đo khoảng cách Laser ASTER.

Australian Literary Review: Tạp chí Văn học Úc.

American Law Reports: Báo cáo Luật Hoa Kỳ.

Apex Law Reports: Báo cáo Luật Apex.

Adaptive Link Rate: Tỷ lệ liên kết thích ứng.

Avonmouth Light Railway: Đường sắt hạng nhẹ Avonmouth.

Australian Left Review: Đánh giá bên trái của Úc.

Active Living Research: Nghiên cứu Sống tích cực.

Audi Lunar Rover.

Airport Link Road: Đường liên kết sân bay.

Giải thích ý nghĩa của ALR

ALR có nghĩa “Automatic Landmark Recognition”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng mốc tự động”.