AMM là gì? Nghĩa của từ amm

AMM là gì?

AMM“Automatic Memory Management” trong tiếng Anh.

AMM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AMM“Automatic Memory Management”.

Automatic Memory Management: Quản lý bộ nhớ tự động.

Một số kiểu AMM viết tắt khác:

Automated Market Maker: Trình tạo thị trường tự động.

Advanced Metering Management: Quản lý đo sáng nâng cao.

Agnogenic Myeloid Metaplasia: Bệnh chuyển sản tủy già.

Association for Machines and Mechanisms: Hiệp hội máy móc và cơ khí.

Aceh Monitoring Mission: Nhiệm vụ giám sát Aceh.

Giải thích ý nghĩa của AMM

AMM có nghĩa “Automatic Memory Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý bộ nhớ tự động”.