ANDA là gì? Nghĩa của từ anda

ANDA là gì?

ANDA“Abbreviated New Drug Application” trong tiếng Anh.

ANDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANDA“Abbreviated New Drug Application”.

Abbreviated New Drug Application: Đơn xin thuốc mới viết tắt.

Giải thích ý nghĩa của ANDA

ANDA có nghĩa “Abbreviated New Drug Application”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn xin thuốc mới viết tắt”.