APF là gì? Nghĩa của từ apf

APF là gì?

APF“Assigned Protection Factor” trong tiếng Anh.

APF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APF“Assigned Protection Factor”.

Assigned Protection Factor: Yếu tố bảo vệ được chỉ định.

Một số kiểu APF viết tắt khác:

Automated Planet Finder: Công cụ tìm kiếm hành tinh tự động.

Giải thích ý nghĩa của APF

APF có nghĩa “Assigned Protection Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố bảo vệ được chỉ định”.