APNIC là gì? Nghĩa của từ apnic

APNIC là gì?

APNIC“Asia-Pacific Network Information Centre” trong tiếng Anh.

APNIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APNIC“Asia-Pacific Network Information Centre”.

Asia-Pacific Network Information Centre: Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thích ý nghĩa của APNIC

APNIC có nghĩa “Asia-Pacific Network Information Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương”.