APTIS là gì? Nghĩa của từ aptis

APTIS là gì?

APTIS“Assistant Physical Training Instructors” trong tiếng Anh.

APTIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APTIS“Assistant Physical Training Instructors”.

Assistant Physical Training Instructors: Trợ lý huấn luyện viên hướng dẫn thể chất.
APTIs.

Giải thích ý nghĩa của APTIS

APTIS có nghĩa “Assistant Physical Training Instructors”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý huấn luyện viên hướng dẫn thể chất”.