ARS là gì? Nghĩa của từ ars

ARS là gì?

ARS“Agricultural Research Service” trong tiếng Anh.

ARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARS“Agricultural Research Service”.

Agricultural Research Service: Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp.

Một số kiểu ARS viết tắt khác:

Argentine peso: Đồng peso Argentina.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của ARS

ARS có nghĩa “Agricultural Research Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp”.