ARSC là gì? Nghĩa của từ arsc

ARSC là gì?

ARSC“Arctic Region Supercomputing Center” trong tiếng Anh.

ARSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARSC“Arctic Region Supercomputing Center”.

Arctic Region Supercomputing Center: Trung tâm Siêu máy tính Khu vực Bắc Cực.

Giải thích ý nghĩa của ARSC

ARSC có nghĩa “Arctic Region Supercomputing Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Siêu máy tính Khu vực Bắc Cực”.