ART là gì? Nghĩa của từ art

ART là gì?

ART“Adaptive Resonance Theory” trong tiếng Anh.

ART là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ART“Adaptive Resonance Theory”.

Adaptive Resonance Theory: Lý thuyết Cộng hưởng Thích ứng.

Một số kiểu ART viết tắt khác:

Anti-Retroviral Therapy: Điều trị kháng retrovirus.

Giải thích ý nghĩa của ART

ART có nghĩa “Adaptive Resonance Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết Cộng hưởng Thích ứng”.