ARTCC là gì? Nghĩa của từ artcc

ARTCC là gì?

ARTCC“Air Route Traffic Control Center” trong tiếng Anh.

ARTCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARTCC“Air Route Traffic Control Center”.

Air Route Traffic Control Center: Trung tâm kiểm soát không lưu đường hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ARTCC

ARTCC có nghĩa “Air Route Traffic Control Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm kiểm soát không lưu đường hàng không”.