ARVO là gì? Nghĩa của từ arvo

ARVO là gì?

ARVO“Afternoon” trong tiếng Anh.

ARVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARVO“Afternoon”.

Afternoon: Buổi chiều.
Từ này thường được người dân địa phương sử dụng khá nhiều tại Australia (Úc), nó như một tiếng lóng.

Một số kiểu ARVO viết tắt khác:

Association for Research in Vision and Ophthalmology: Hiệp hội nghiên cứu thị lực và nhãn khoa.

Armed Response Vehicle Officer: Nhân viên phương tiện ứng phó có vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của ARVO

ARVO có nghĩa “Afternoon”, dịch sang tiếng Việt là “Buổi chiều”.