ASARS là gì? Nghĩa của từ asars

ASARS là gì?

ASARS“Advanced Synthetic Aperture Radar System” trong tiếng Anh.

ASARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASARS“Advanced Synthetic Aperture Radar System”.

Advanced Synthetic Aperture Radar System: Hệ thống radar khẩu độ tổng hợp tiên tiến.

Một số kiểu ASARS viết tắt khác:

Airborne Search and Rescue System: Hệ thống tìm kiếm và cứu nạn trên không.

Giải thích ý nghĩa của ASARS

ASARS có nghĩa “Advanced Synthetic Aperture Radar System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống radar khẩu độ tổng hợp tiên tiến”.