ASBO là gì? Nghĩa của từ asbo

ASBO là gì?

ASBO“Antisocial Behavior Order” trong tiếng Anh.

ASBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASBO“Antisocial Behavior Order”.

Antisocial Behavior Order: Thứ tự hành vi chống xã hội.

Giải thích ý nghĩa của ASBO

ASBO có nghĩa “Antisocial Behavior Order”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tự hành vi chống xã hội”.