ASCC là gì? Nghĩa của từ ascc

ASCC là gì?

ASCC“Army Service Component Commander” trong tiếng Anh.

ASCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASCC“Army Service Component Commander”.

Army Service Component Commander: Tư lệnh thành phần nghĩa vụ quân sự.

Một số kiểu ASCC viết tắt khác:

Automatic Sequence Controlled Calculator: Máy tính kiểm soát trình tự tự động.

Air Standardization Coordinating Committee: Ủy ban điều phối tiêu chuẩn hóa hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ASCC

ASCC có nghĩa “Army Service Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Tư lệnh thành phần nghĩa vụ quân sự”.