ASD(HA) là gì? Nghĩa của từ asd(ha)

ASD(HA) là gì?

ASD(HA)“Assistant Secretary of Defense - Health Affairs” trong tiếng Anh.

ASD(HA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(HA)“Assistant Secretary of Defense - Health Affairs”.

Assistant Secretary of Defense - Health Affairs: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề Y tế.

Giải thích ý nghĩa của ASD(HA)

ASD(HA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Health Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề Y tế”.