ASD(ISA) là gì? Nghĩa của từ asd(isa)

ASD(ISA) là gì?

ASD(ISA)“Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs” trong tiếng Anh.

ASD(ISA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(ISA)“Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs”.

Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - An ninh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ASD(ISA)

ASD(ISA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - An ninh Quốc tế”.