ASD(ISP) là gì? Nghĩa của từ asd(isp)

ASD(ISP) là gì?

ASD(ISP)“Assistant Secretary of Defense - International Security Policy” trong tiếng Anh.

ASD(ISP) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(ISP)“Assistant Secretary of Defense - International Security Policy”.

Assistant Secretary of Defense - International Security Policy: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách An ninh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ASD(ISP)

ASD(ISP) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - International Security Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách An ninh Quốc tế”.