ASD(LA) là gì? Nghĩa của từ asd(la)

ASD(LA) là gì?

ASD(LA)“Assistant Secretary of Defense - Legislative Affairs” trong tiếng Anh.

ASD(LA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(LA)“Assistant Secretary of Defense - Legislative Affairs”.

Assistant Secretary of Defense - Legislative Affairs: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề lập pháp.

Giải thích ý nghĩa của ASD(LA)

ASD(LA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Legislative Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề lập pháp”.