ASD(PA) là gì? Nghĩa của từ asd(pa)

ASD(PA) là gì?

ASD(PA)“Assistant Secretary of Defense - Public Affairs” trong tiếng Anh.

ASD(PA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(PA)“Assistant Secretary of Defense - Public Affairs”.

Assistant Secretary of Defense - Public Affairs: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề công.

Giải thích ý nghĩa của ASD(PA)

ASD(PA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Public Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề công”.