ASD(R&E) là gì? Nghĩa của từ asd(r&e)

ASD(R&E) là gì?

ASD(R&E)“Under Secretary of Defense for Research and Engineering” trong tiếng Anh.

ASD(R&E) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(R&E)“Under Secretary of Defense for Research and Engineering”.

Under Secretary of Defense for Research and Engineering: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của ASD(R&E)

ASD(R&E) có nghĩa “Under Secretary of Defense for Research and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật”.