ASD(RA) là gì? Nghĩa của từ asd(ra)

ASD(RA) là gì?

ASD(RA)“Assistant Secretary of Defense - Reserve Affairs” trong tiếng Anh.

ASD(RA) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(RA)“Assistant Secretary of Defense - Reserve Affairs”.

Assistant Secretary of Defense - Reserve Affairs: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề Dự bị.

Giải thích ý nghĩa của ASD(RA)

ASD(RA) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Reserve Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề Dự bị”.