ASD(S&R) là gì? Nghĩa của từ asd(s&r)

ASD(S&R) là gì?

ASD(S&R)“Assistant Secretary of Defense - Strategy & Requirements” trong tiếng Anh.

ASD(S&R) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(S&R)“Assistant Secretary of Defense - Strategy & Requirements”.

Assistant Secretary of Defense - Strategy & Requirements: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chiến lược & Yêu cầu.

Giải thích ý nghĩa của ASD(S&R)

ASD(S&R) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Strategy & Requirements”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chiến lược & Yêu cầu”.