ASD(S&TR) là gì? Nghĩa của từ asd(s&tr)

ASD(S&TR) là gì?

ASD(S&TR)“Assistant Secretary of Defense - Strategy & Threat Reduction” trong tiếng Anh.

ASD(S&TR) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD(S&TR)“Assistant Secretary of Defense - Strategy & Threat Reduction”.

Assistant Secretary of Defense - Strategy & Threat Reduction: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chiến lược & Giảm thiểu Đe doạ.

Giải thích ý nghĩa của ASD(S&TR)

ASD(S&TR) có nghĩa “Assistant Secretary of Defense - Strategy & Threat Reduction”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chiến lược & Giảm thiểu Đe doạ”.