ASD là gì? Nghĩa của từ asd

ASD là gì?

ASD“Assistant Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

ASD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASD“Assistant Secretary of Defense”.

Assistant Secretary of Defense: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.
Mỹ.

Một số kiểu ASD viết tắt khác:

Autism spectrum disorder: Hội chứng tự kỷ.

Giải thích ý nghĩa của ASD

ASD có nghĩa “Assistant Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng”.