ASEAN là gì? Nghĩa của từ asean

ASEAN là gì?

ASEAN“Association of Southeast Asian Nations” trong tiếng Anh.

ASEAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASEAN“Association of Southeast Asian Nations”.

Association of Southeast Asian Nations: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Giải thích ý nghĩa của ASEAN

ASEAN có nghĩa “Association of Southeast Asian Nations”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”.