ASED là gì? Nghĩa của từ ased

ASED là gì?

ASED“Association for Social and Environmental Development” trong tiếng Anh.

ASED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASED“Association for Social and Environmental Development”.

Association for Social and Environmental Development: Hiệp hội phát triển xã hội và môi trường.

Một số kiểu ASED viết tắt khác:

Advanced Surface Engineering Division: Bộ phận kỹ thuật bề mặt nâng cao.

ASEAN Education Ministers Meeting: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN.

Advanced Sensors & Electronics Defense: Cảm biến tiên tiến & Phòng thủ điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ASED

ASED có nghĩa “Association for Social and Environmental Development”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội phát triển xã hội và môi trường”.