ASIC là gì? Nghĩa của từ asic

ASIC là gì?

ASIC“Australian Securities and Investments Commission” trong tiếng Anh.

ASIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASIC“Australian Securities and Investments Commission”.

Australian Securities and Investments Commission: Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc.

Một số kiểu ASIC viết tắt khác:

Aviation Security Identification Card: Thẻ nhận dạng an ninh hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ASIC

ASIC có nghĩa “Australian Securities and Investments Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc”.