ASIO là gì? Nghĩa của từ asio

ASIO là gì?

ASIO“Australian Security Intelligence Organisation” trong tiếng Anh.

ASIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASIO“Australian Security Intelligence Organisation”.

Australian Security Intelligence Organisation: Tổ chức Tình báo An ninh Australia.

Một số kiểu ASIO viết tắt khác:

Audio Stream Input/Output: Đầu vào / đầu ra luồng âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của ASIO

ASIO có nghĩa “Australian Security Intelligence Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Tình báo An ninh Australia”.