ASME là gì? Nghĩa của từ asme

ASME là gì?

ASME“American Society of Mechanical Engineers” trong tiếng Anh.

ASME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASME“American Society of Mechanical Engineers”.

American Society of Mechanical Engineers: Hội Kỹ sư cơ khí Mỹ.

Một số kiểu ASME viết tắt khác:

American Society of Magazine Editors: Hiệp hội biên tập tạp chí Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ASME

ASME có nghĩa “American Society of Mechanical Engineers”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Kỹ sư cơ khí Mỹ”.