ASMP là gì? Nghĩa của từ asmp

ASMP là gì?

ASMP“Asymmetric multiprocessing” trong tiếng Anh.

ASMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASMP“Asymmetric multiprocessing”.

Asymmetric multiprocessing: Đa xử lý không đối xứng.

Một số kiểu ASMP viết tắt khác:

Air-Sol Moyenne Portée missile: Tên lửa Air-Sol Moyenne Portée.
"Không chiến tầm trung" của Pháp.

Giải thích ý nghĩa của ASMP

ASMP có nghĩa “Asymmetric multiprocessing”, dịch sang tiếng Việt là “Đa xử lý không đối xứng”.