ASP là gì? Nghĩa của từ asp

ASP là gì?

ASP“Active Server Pages” trong tiếng Anh.

ASP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASP“Active Server Pages”.

Active Server Pages: Các trang máy chủ đang hoạt động.

Một số kiểu ASP viết tắt khác:

American Society of Primatologists: Hiệp hội các nhà động vật học Hoa Kỳ.

Ammunition Supply Point: Điểm tiếp tế đạn dược.

Application Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng.

Astronomical Society of the Pacific: Hiệp hội Thiên văn Thái Bình Dương.

Association of Surfing Professionals: Hiệp hội các chuyên gia lướt sóng.

Giải thích ý nghĩa của ASP

ASP có nghĩa “Active Server Pages”, dịch sang tiếng Việt là “Các trang máy chủ đang hoạt động”.