ASRAAM là gì? Nghĩa của từ asraam

ASRAAM là gì?

ASRAAM“Advanced Short-Range Air-to-Air Missile” trong tiếng Anh.

ASRAAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASRAAM“Advanced Short-Range Air-to-Air Missile”.

Advanced Short-Range Air-to-Air Missile: Tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của ASRAAM

ASRAAM có nghĩa “Advanced Short-Range Air-to-Air Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến”.