ASUW là gì? Nghĩa của từ asuw

ASUW là gì?

ASUW“AntiSUrface Warfare” trong tiếng Anh.

ASUW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASUW“AntiSUrface Warfare”.

AntiSUrface Warfare: AntiSUrface Warfare.

Giải thích ý nghĩa của ASUW

ASUW có nghĩa “AntiSUrface Warfare”, dịch sang tiếng Việt là “AntiSUrface Warfare”.