ASW là gì? Nghĩa của từ asw

ASW là gì?

ASW“AntiSubmarine Warfare” trong tiếng Anh.

ASW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASW“AntiSubmarine Warfare”.

AntiSubmarine Warfare: Chiến tranh chống tàu ngầm.

Giải thích ý nghĩa của ASW

ASW có nghĩa “AntiSubmarine Warfare”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến tranh chống tàu ngầm”.