ASWORG là gì? Nghĩa của từ asworg

ASWORG là gì?

ASWORG“AntiSubmarine Warfare Operations Research Group” trong tiếng Anh.

ASWORG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASWORG“AntiSubmarine Warfare Operations Research Group”.

AntiSubmarine Warfare Operations Research Group: Nhóm nghiên cứu hoạt động tác chiến chống tàu ngầm.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ASWORG

ASWORG có nghĩa “AntiSubmarine Warfare Operations Research Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm nghiên cứu hoạt động tác chiến chống tàu ngầm”.