ATAC là gì? Nghĩa của từ atac

ATAC là gì?

ATAC“Air Transportable Acoustic Communications” trong tiếng Anh.

ATAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATAC“Air Transportable Acoustic Communications”.

Air Transportable Acoustic Communications: Truyền thông âm thanh có thể vận chuyển hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ATAC

ATAC có nghĩa “Air Transportable Acoustic Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền thông âm thanh có thể vận chuyển hàng không”.