ATACMS là gì? Nghĩa của từ atacms

ATACMS là gì?

ATACMS“Army TACtical Missile System” trong tiếng Anh.

ATACMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATACMS“Army TACtical Missile System”.

Army TACtical Missile System: Hệ thống tên lửa TAC của quân đội.

Giải thích ý nghĩa của ATACMS

ATACMS có nghĩa “Army TACtical Missile System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tên lửa TAC của quân đội”.