ATAPI là gì? Nghĩa của từ atapi

ATAPI là gì?

ATAPI“Advanced Technology Attachment Packet Interface” trong tiếng Anh.

ATAPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATAPI“Advanced Technology Attachment Packet Interface”.

Advanced Technology Attachment Packet Interface: Giao diện gói tệp đính kèm công nghệ tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của ATAPI

ATAPI có nghĩa “Advanced Technology Attachment Packet Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện gói tệp đính kèm công nghệ tiên tiến”.