ATAS là gì? Nghĩa của từ atas

ATAS là gì?

ATAS“Air-To-Air Stinger” trong tiếng Anh.

ATAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATAS“Air-To-Air Stinger”.

Air-To-Air Stinger: Air-To-Air Stinger.
tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của ATAS

ATAS có nghĩa “Air-To-Air Stinger”, dịch sang tiếng Việt là “Air-To-Air Stinger”.