ATC là gì? Nghĩa của từ atc

ATC là gì?

ATC“Air Traffic Control” trong tiếng Anh.

ATC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATC“Air Traffic Control”.

Air Traffic Control: Kiểm soát không lưu.

Một số kiểu ATC viết tắt khác:

Air Training Corps: Binh chủng Không quân.

Air Transport Command: Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không.
Mỹ 1942-1948.

Certified Athletic Trainer: Huấn luyện viên thể thao được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của ATC

ATC có nghĩa “Air Traffic Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát không lưu”.