ATE là gì? Nghĩa của từ ate

ATE là gì?

ATE“Average Treatment Effect” trong tiếng Anh.

ATE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATE“Average Treatment Effect”.

Average Treatment Effect: Hiệu quả điều trị trung bình.

Một số kiểu ATE viết tắt khác:

Automatic Test Equipment: Thiết bị kiểm tra tự động.

Automated Telephone Exchange: Tổng đài điện thoại tự động.

Giải thích ý nghĩa của ATE

ATE có nghĩa “Average Treatment Effect”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu quả điều trị trung bình”.