ATESS là gì? Nghĩa của từ atess

ATESS là gì?

ATESS“Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron” trong tiếng Anh.

ATESS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATESS“Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron”.

Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron: Phi đội Hỗ trợ Kỹ thuật Hàng không và Viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của ATESS

ATESS có nghĩa “Aerospace and Telecommunications Engineering Support Squadron”, dịch sang tiếng Việt là “Phi đội Hỗ trợ Kỹ thuật Hàng không và Viễn thông”.