ATI là gì? Nghĩa của từ ati

ATI là gì?

ATI“Above threshold ionization” trong tiếng Anh.

ATI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATI“Above threshold ionization”.

Above threshold ionization: Ion hóa trên ngưỡng.

Một số kiểu ATI viết tắt khác:

Array Technologies Incorporated: Array Technologies Incorporated.

Allied Telesyn International: Allied Telesyn International.

Giải thích ý nghĩa của ATI

ATI có nghĩa “Above threshold ionization”, dịch sang tiếng Việt là “Ion hóa trên ngưỡng”.