ATSD là gì? Nghĩa của từ atsd

ATSD là gì?

ATSD“Assistant Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

ATSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATSD“Assistant Secretary of Defense”.

Assistant Secretary of Defense: Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ATSD

ATSD có nghĩa “Assistant Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng”.