ATSDR là gì? Nghĩa của từ atsdr

ATSDR là gì?

ATSDR“Agency for Toxic Substances and Disease Registry” trong tiếng Anh.

ATSDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATSDR“Agency for Toxic Substances and Disease Registry”.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Cơ quan đăng ký các chất độc hại và dịch bệnh.

Giải thích ý nghĩa của ATSDR

ATSDR có nghĩa “Agency for Toxic Substances and Disease Registry”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan đăng ký các chất độc hại và dịch bệnh”.