ATSP là gì? Nghĩa của từ atsp

ATSP là gì?

ATSP“ASEAN Tourism Strategic Plan” trong tiếng Anh.

ATSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATSP“ASEAN Tourism Strategic Plan”.

ASEAN Tourism Strategic Plan: Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN.
Tên kế hoạch nhằm thúc đẩy và phát triển du lịch của các nước ASEAN (Đông Nam Á), bao gồm : Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Một số kiểu ATSP viết tắt khác:

Asked To See Patient: Yêu cầu gặp bệnh nhân.

Giải thích ý nghĩa của ATSP

ATSP có nghĩa “ASEAN Tourism Strategic Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN”.