ATTD là gì? Nghĩa của từ attd

ATTD là gì?

ATTD“Áo thun tay dài” trong tiếng Việt, “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes” trong tiếng Anh.

ATTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATTD“Áo thun tay dài”, “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes”.

Áo thun tay dài.

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes: Công nghệ & Điều trị Tiên tiến cho Bệnh Tiểu đường.

Một số kiểu ATTD viết tắt khác:

An toàn tình dục.

Acceptance test–driven development: Phát triển theo hướng kiểm tra chấp nhận.

Apparent Total Tract Digestibility: Tổng số đường tiêu hóa rõ ràng.

Giải thích ý nghĩa của ATTD

VIỆT NGỮ.

ATTD có nghĩa “Áo thun tay dài” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

ATTD có nghĩa “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ & Điều trị Tiên tiến cho Bệnh Tiểu đường”.